Om


Med över 16 års erfarenhet inom IT; från att aktivt jobbat med intern och extern support, till globalt ansvarig för funktion, process samt applikationer i en stor global organisation, besitter vi värdefull kunskap, kompetens och erfarenhet .

Förmågan att förstå och göra sig förstådd i en organisation, ett team eller gentemot sina kunder är något som är avgörande för att uppnå goda resultat. Vår erfarenhet av att leda team med människor från olika bakgrunder och länder har givit oss starka färdigheter och egenskaper i kommunikation samt ledarskap.

Att jobba med utveckling och förändring är spännande och intressant, men kan också stundom vara utmanande, vilket kräver tålamod och engagemang. Vår styrka ligger i social kompetens samt positiva attityd och inställning gentemot människor och att lyfta fram människors styrkor.

Passionen ligger i att finna lösningar och få människor att samverka på bästa sätt för att åstadkomma resultat över förväntan.