Referenser / Rekommendationer


”Med sin erfarenhet och professionella inställning är Andreas alltid en lyckad rekrytering. Andreas är unik med sin holistiska syn på uppdrag, omgivning, miljö och behov. Han bidrar också med sin positiva och jordnära personlighet. Med Andreas i teamet får du något extra! Jag rekommenderar starkt Andreas för konsultuppdrag, anställning eller kompanjonskap – han gör alltid skillnad!

 ~Tobias Larsson, Nova Software AB


 

Andreas har genomfört sina arbetsuppgifter på ett synnerligen utmärkt sätt. Andreas är i sanning en teamskapande person som med bravur skapat harmoni i teamet över olika kulturer. Av alla hans goda egenskaper vill jag framhålla hans kreativitet och utmärkta engelska. Andreas glada och positiva sätt bidrar också till att jag varit så nöjd med att ha haft Andreas som medarbetare. Jag vill ge mina allra bästa rekommendationer gällande Andreas.
~Lars H., Volvo Information Technology