Uppdrag


Har Ni ett kommande uppdrag eller projekt, men inte någon resurs tillgänglig i den egna organisationen?

Har det skett en förändring i organisationen som skapar tillfälliga utmaningar?

I dagens snabba tempo har alla medarbetare redan fullt upp och det kan ofta vara en utmaning att behöva slita medarbetare från sina redan viktiga arbetsuppgifter för att ta itu med nya utmaningar och förändringar. Därför kan det vara värdefullt att anlita en extern resurs för ett uppdrag eller projekt, som på kort varsel kan sätta sig in i situationen, identifiera behovet och påbörja ett arbete.

Det är lätt hänt att i sin egen organisation bli hemmablind, kanske rentav är för nära sin vardag för att se lösningar. Då är det extra värdefullt att få en utomstående att kliva in och stötta och komma med ny fräsch energi och fräscha idéer.

Oavsett om det gäller ett kortare uppdrag eller ett längre uppdrag, kontakta oss och tillsammans gå igenom vad just Ert behov är.